Xử lý nước giếng khoan gian đình và công nghiệp với công nghệ tự động sục xả. Công suất 1,5m3/h

14.000.000