dây truyền lọc nước tinh khiết,nước đóng bình. công suất 150L/h