Hệ thống lọc thô compusite. công suất 1,1 -1,8 m3/h