Hệ thống lọc nước siêu sạch compusite tự động. Công suất 1,1 – 1,8 m3/h

38.000.000