Hệ thống lọc áp siêu sạch cột inox,màng UF tự động sục xả. công suất 1,5-2,5m3/h

nước