Hệ thống làm mềm nước compusite có giá inox. công suất 1,1 – 1,8 m3/h

11.500.000