Hệ thống làm mềm nước có hút muối Việt Tiến AS370

50.000.000