Xử lý nước giếng khoan công nghiệp

Bộ lọc nước sạch Việt Tiến 40 m3h

400.000.000

Xử lý nước giếng khoan công nghiệp

Cột Composite Pentair 2162

Xử lý nước giếng khoan gia đình công nghệ tự động sục xả

dây truyền lọc nước tinh khiết,nước đóng bình. công suất 150L/h

Xử lý nước giếng khoan gia đình

Hệ thống lọc áp inox 2 cột. công suất 2,5-3m3/h

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN GIA ĐÌNH VÀ CÔNG NGHIỆP

Hệ thống lọc nước giếng khoan gia đình Tự Động xục xả

Xử lý lọc nước đầu nguồn , làm mềm nước và xử lý nước siêu sạch uống luôn

Hệ thống lọc nước siêu sạch compusite tự động. Công suất 1,1 – 1,8 m3/h

25.000.000

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN GIA ĐÌNH VÀ CÔNG NGHIỆP

Hệ thống xử lý nước giếng khoan Công Nghiệp