Browse Wishlist

Xử lý lọc nước đầu nguồn , làm mềm nước và xử lý nước siêu sạch uống luôn

Bộ lọc thô 1 cột dành cho gia đình Việt Tiến

Xử lý lọc nước đầu nguồn , làm mềm nước và xử lý nước siêu sạch uống luôn

Hệ thống làm mềm nước có hút muối Việt Tiến AS370

50.000.000

Xử lý lọc nước đầu nguồn , làm mềm nước và xử lý nước siêu sạch uống luôn

Hệ thống làm mềm nước compusite có giá inox. công suất 1,1 – 1,8 m3/h

11.500.000

Xử lý lọc nước đầu nguồn , làm mềm nước và xử lý nước siêu sạch uống luôn

Hệ thống lọc nước siêu sạch compusite tự động. Công suất 1,1 – 1,8 m3/h

25.000.000

Xử lý lọc nước đầu nguồn , làm mềm nước và xử lý nước siêu sạch uống luôn

Hệ thống lọc thô compusite. công suất 1,1 -1,8 m3/h

HỆ THỐNG LỌC TỔNG GIA ĐÌNH VÀ BIỆT THỰ, TRƯỜNG HỌC,BỆNH VIỆN, SX CHĂN NUÔI

Hệ thống xử lý làm mềm nước Gia Đình

HỆ THỐNG LỌC TỔNG GIA ĐÌNH VÀ BIỆT THỰ, TRƯỜNG HỌC,BỆNH VIỆN, SX CHĂN NUÔI

Hệ thống xử lý nước Canxi, Asen, Mangan…

HỆ THỐNG LỌC TỔNG GIA ĐÌNH VÀ BIỆT THỰ, TRƯỜNG HỌC,BỆNH VIỆN, SX CHĂN NUÔI

Hệ thống xử lý nước siêu sạch Bán tự động

HỆ THỐNG LỌC TỔNG GIA ĐÌNH VÀ BIỆT THỰ, TRƯỜNG HỌC,BỆNH VIỆN, SX CHĂN NUÔI

Hệ thống xử lý nước siêu sạch Tự Động

HỆ THỐNG LỌC TỔNG GIA ĐÌNH VÀ BIỆT THỰ, TRƯỜNG HỌC,BỆNH VIỆN, SX CHĂN NUÔI

Hệ thống xử lý nước siêu sạch uống Trực Tiếp