Xử lý lọc nước đầu nguồn , làm mềm nước và xử lý nước siêu sạch uống luôn

Bộ lọc thô 1 cột dành cho gia đình Việt Tiến

Xử lý lọc nước đầu nguồn , làm mềm nước và xử lý nước siêu sạch uống luôn

Hệ thống làm mềm nước có hút muối Việt Tiến AS370

50.000.000

Xử lý lọc nước đầu nguồn , làm mềm nước và xử lý nước siêu sạch uống luôn

Hệ thống làm mềm nước compusite có giá inox. công suất 1,1 – 1,8 m3/h

11.500.000

Xử lý lọc nước đầu nguồn , làm mềm nước và xử lý nước siêu sạch uống luôn

Hệ thống lọc nước siêu sạch compusite tự động. Công suất 1,1 – 1,8 m3/h

25.000.000

Xử lý lọc nước đầu nguồn , làm mềm nước và xử lý nước siêu sạch uống luôn

Hệ thống lọc thô compusite. công suất 1,1 -1,8 m3/h