Hệ thống xử lý nước EDI cho dược phẩm, y tế, Điện tử, Xi mạ

Hệ thống xử lý nước công nghiệp dùng cho xi mạ Việt Tiến VT20