Dây truyền sản xuất nước có khoáng công nghiệp

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Việt Tiến 5000 lít/h

Dây truyền sản xuất nước có khoáng công nghiệp

Dây chuyền lọc nước tinh khiết Việt Tiến 750 lítgiờ

85.000.000

Dây truyền sản xuất nước có khoáng công nghiệp

Hệ thống xử lý nước tinh khiết RO 1500L/h

95.000.000

Dây truyền sản xuất nước có khoáng công nghiệp

Hệ thống xử lý nước tinh khiết RO 500Lh

70.000.000