Dây truyền sản xuất nước có khoáng công nghiệp

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Việt Tiến 5000 lít/h

Dây truyền sản xuất nước có khoáng công nghiệp

Dây chuyền lọc nước tinh khiết Việt Tiến 750 lítgiờ

85.000.000

DÂY TRUYỀN LỌC NƯỚC TINH KHIẾT,NƯỚC CÓ KHOÁNG

Dây truyền lọc nước tinh khiết 150l/h

DÂY TRUYỀN LỌC NƯỚC TINH KHIẾT,NƯỚC CÓ KHOÁNG

Dây truyền lọc nước tinh khiết tự động 250l/h

DÂY TRUYỀN LỌC NƯỚC TINH KHIẾT,NƯỚC CÓ KHOÁNG

Dây truyền lọc nước tinh khiết tự động 500l/h

Xử lý nước giếng khoan gia đình công nghệ tự động sục xả

dây truyền lọc nước tinh khiết,nước đóng bình. công suất 150L/h

DÂY TRUYỀN LỌC NƯỚC TINH KHIẾT,NƯỚC CÓ KHOÁNG

Dây truyền sản xuất nước Tinh Khiết 150l/h

Hệ thống xử lý nước EDI cho dược phẩm, y tế, Điện tử, Xi mạ

Hệ thống xử lý nước công nghiệp dùng cho xi mạ Việt Tiến VT20

Dây truyền lọc nước tinh khiết Cho công ty, trường học , bệnh viện

Hệ thống xử lý nước tinh khiết bệnh viện Việt Tiến

60.000.000

Dây truyền sản xuất nước có khoáng công nghiệp

Hệ thống xử lý nước tinh khiết RO 1500L/h

95.000.000

Dây truyền sản xuất nước có khoáng công nghiệp

Hệ thống xử lý nước tinh khiết RO 500Lh

70.000.000